ବ୍ରାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ |

ବ୍ରାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ |

ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ହାଇ ହିଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି |
ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଦ daily ନିକ ପୋଷାକ ସଂଗ୍ରହକୁ ଭେଟିବା |
ମୁଁ ତୁମର ଆଲମିରା ଏବଂ ଟ୍ରଙ୍କ ଭରିବାକୁ ଯାଉଛି |
ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ରଖ |
ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି |
ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୂରତାକୁ |
ବିବାହର 99 ସେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ |
ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ରଖ |
ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ |
ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ରଖ |
ବଡ ମହିଳା ଭିବ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲପାଆନ୍ତି ଯିଏ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ |
ଉଚ୍ଚ ହିଲରେ ପବନ ସହିତ ଚାଲିବା |

ଜଣେ ସର୍ବଦା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥାଏ |
ଏବଂ ଏହି ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଦ୍ରତା ସହିତ |
ମୁଁ ଏହି ଭଦ୍ରତା କରେ |
କବିତାକୁ
ଜୋତା ପାଇଁ |
ମୁଁ ଆଶା କରେ
ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି |
ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସ କର |
ପ୍ରେମରେ ରୁହ |
。。。。。。。。。。。。。

ଗୋଟିଏ ଜୋତା ଡିଜାଇନ୍ |
ଶୂନରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ବର୍ଷ ନିଅ |
ଏହା କେବଳ ଶ style ଳୀର ବିକାଶ ନୁହେଁ |
ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ-ସଜାଇବା |

ଗୋଟିଏ ଜୋତା ଉତ୍ପାଦନ କରେ |
ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ନିଅନ୍ତୁ |
ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅପାରଗ |
ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ହେତୁ ତାହା ହେଉଛି |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ |
ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋତା ତିଆରି କରିବା |
ଏହା ହେଉଛି ମ original ଳିକତାର ଆତ୍ମା ​​|

ବାସ୍ତବରେ
ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇଥାଏ |
ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କର |
ଯଥା
ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ କପ୍ ଚା
ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବହି ପ Read ଼ନ୍ତୁ |
ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଜୋତା ତିଆରି କଲେ |
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଅ |