XINIZRIAN

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋତା ହେଉଛି ମ original ଳିକତାର ଆତ୍ମା ​​|
ଅଧିକ

ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁ |

  • ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡିକ ପାଇଁ OEM ସହଯୋଗରେ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଚରେ ଯେକ shoes ଣସି ଜୋତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ |
  • ଏକ କାରଖାନା ଭାବରେ, ଆମର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଅଛି |ଅବଶ୍ୟ, ଆମେ OEM ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁ |
  • ଷ୍ଟୋର ପରିଚାଳନାରେ ଆମର ଦଶନ୍ଧିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି |ତୁମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅ |

ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ କଷ୍ଟମ୍ |

ଅଧିକ ସିଖନ୍ତୁ
OEM / ODM, ମାଗଣା ନମୁନା, ଦ୍ରୁତ ବିତରଣ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ-ଷ୍ଟପ୍ ”ଫ୍ୟାଶନ୍ ପିନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା |
ମାଗଣାରେ ପଚାରନ୍ତୁ |

ସମ୍ବାଦ

ସର୍ବଶେଷ Xinzi ବର୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଜୋତା ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |

ମହିଳା ଜୋତାର 2023 ଧାରା |

2022 ରେ, ଗ୍ରାହକ ବଜାର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମହିଳା ଜୋତା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇଁ 2023 ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି |ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ: ନାଷ୍ଟାଲଜିକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗହୀନ ଡିଜାଇନ୍ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ହେଉଛି ନାଷ୍ଟାଲଜିକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ...

ମହିଳା ଜୋତାର 2023 ଧାରା |

2022 ରେ, ଗ୍ରାହକ ବଜାର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମହିଳା ଜୋତା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇଁ 2023 ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି |ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ: ନାଷ୍ଟାଲଜିକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗହୀନ ଡିଜାଇନ୍ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ହେଉଛି ନାଷ୍ଟାଲଜିକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ...
ଅଧିକ >>

ଉଷ୍ମ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ 5 ଶୀତକାଳୀନ ବୁଟ୍ |

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଶକ୍ତି ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏବଂ ଅଭାବ ଉତ୍ସ ଅଟେ |ଶୀତଦିନେ ମଣିଷ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ |ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତି ଅଭାବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ବ are ୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଷ୍ମତା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ଏକ ଯୋଡି ...
ଅଧିକ >>